Reiki

Reiki energie obsahuje jedinečnou moudrost a sama směřuje tam, kde je jí nejvíc třeba. Lze ji použít jako dodatek k jakýmkoli jiným léčebným metodám. U mnohých druhů potíží se často úleva dostaví ihned.

A léčebné a harmonizující účinky nezasahují pouze klienta, ale i terapeuta. Naplňují oba klidem, radostí a životodárnou silou. Reiki je japonské slovo - neomezená univerzální energie, která proudí vším živým. Reiki nevychází z mysli, je v srdci. Největším učitelem je vždy cit. Dokážu se reiki otevřít, působení je prosté: přiložím ruce na sebe nebo na někoho jiného a umožním  této univerzální životadárné síle, aby skrze mne proudila. Reiki zasahuje nejprve terapeuta a potom prochází jeho rukama ven do nemocného, který energii přijímá. Reiki se velmi podobá energii, jakou může s větším či menším úsilím vyzařovat do okolí každý z nás.Léčitel využívající reiki nemusí spotřebovávat vlastní energii, je spíš jakýmsi spojovacím článkem s možností napojení na mnohem složitější a prakticky nevyčerpatelný zdroj. Reiki je nejjednodušší, nejpřirozenější léčebná metoda. Jakmile jsme otevřeni k jejímu přijímání, proudí našima rukama zcela přirozeně, jsme schopni ji vést, usměrňovat a podržet během celého života.

Předsevzetí pro úspěšnou léčbu

Má-li být léčba těla, mysli i ducha úspěšná, je třeba mít na paměti, že otevřít se reiki může jen ten, do bude pokorně respektovat sám princip působení této energie. Kdokoli o to usiluje, každý den by si měl výslovně uložit těchto pět předsevzetí.

  • pro dnešek v sobě utiším jakoukoli zlobu
  • zapomenu na všechna trápení
  • svou práci budu dělat poctivě
  • budu laskavý ke všem živým bytostem
  • připomenu si, kolik minulostí se mi dostalo

Zásady a pravidla

  • Pacient si musí přát uzdravení a své konkrétní přání vyslovit: "chci změnit svůj stav, v kterém se nacházím".
  • Reiki I. stupně - pro příjem energie dochází k iniciaci 4 hlavních čaker - korunní, třetího oka, hrdelní a srdeční. Jsou důležité pro příjem a přenos energie.
  • Reiki představuje prostředek, s jehož pomocí můžu do svého osobního života vnést rovnováhu a harmonii a nabýt zdravou mysl, tělo i ducha.
  • Přiložíme-li ruce na druhého člověka, vyvolám v něm uvolnění, pocit klidu, spojený s pocitem jistoty a bezpečí. Má harmonizující a léčivé účinky.
  • Zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou.