Čistící gel na ruce s desinfekční přísadou

Čistící gel na ruce s desinfekční přísadou pro eliminaci 99,9 % bakterií a virů. Vylepšené složení šetrné k pokožce. Cena je daná firmou na 150 Kč + poštovné 100 Kč - není zde přidán žádný zisk.

Účinné látky

  • Ethanol 70%, Peroxid vodíku. Pro eliminaci 99,9% bakterií a virů cca do 60 sec., bez použití vody.
  • Glycerin a Carbomer zamezují nadměrnému vysušení pokožky.
  • Při časté aplikaci ruce ošetřete 1x denně vhodným krémem (např. Krém na ruce, 2DERM Reha special).

Použití

  • Naneste malé množství gelu (cca 0,5 - 1 ml) do dlaně, rychle rozetřete po obou stranách rukou a mezi prsty.
  • Neoplachujte!

Nebezpečí

  • Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm.
  • Zamezte kontaktu s očima.
  • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Jen pro vnější použití.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.